Blog

Sapanlar Ne Şekilde ve Hangi Kuruluşlar Tarafından Test Edilir?

Periyodik sapan kontrolü, yük kaldırma sırasında karşılaşılabilecek iş kazalarına engel olur. Yasal bir zorunluluk olan bu süreç sonunda, yönetmeliğe uymayan firmalar cezalandırılır. Kontroller “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olarak gerçekleştirilir. Sapan kontrolü, ekipmanların test gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını tespit eder.

Sapan Kontrolü Nasıl Yapılır?

Türkiye’de 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve 28628 Sayılı kanun gereğince, iş yerlerinde kullanılan ekipmanların kullanımının sağlık ve güvenlik yönünden gereken şartları karşılaması öngörülür.

Periyodik sapan kontrolü süreci, görsel testler ile başlar. Dinamik testler içerisinde, halat veya sapanın kapasitesi katı yük yüklenerek hareketli olarak test edilir. Statik testte ise, en az 10 dakika askıda tutularak halat ve sapanın kapasitesi kontrol edilir.

Sapan Test Sürecini Gerçekleştirmek İçin Yetkili Kişiler Kimlerdir?

Sapan kontrolü, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı olarak yılda en az 1 kere düzenli aralıklar ile gerçekleştirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarda eğitimlerini tamamlayan kişiler tarafından yapılan bir test sürecidir.

Hizmet veren kuruluşların yeterlilik belgesi alıp akredite kuruluş olma zorunluluğu mevcuttur. Sertifikalı mühendislerin de gerçekleştirdiği bu uygulama, sapan veya halatların takip kontrolü ile devam eder. A-Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılan gözetim faaliyeti, iş ekipmanlarının kullanıma uygun olup olmadığını belirtir. Denetim faaliyetleri, sertifikalı ve Bakanlık veri tabanına kayıtlı personeller tarafından yürütülür.

Kontrol Raporlaması Nasıl Yapılır?

Yönetmelikte belirtilen kaldırma iletme ekipmanları, ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda bir form hazırlanır. Ürünlerin teknik bilgileri yer alır. Fiziksel, mekanik ve görsel testler ile yük deneylerinin sonuçları da yazılır.

Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen sapan kontrolü raporlama işlemleri, Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı mühendisler tarafından imzalanır. Güncel standart ve mevzuat çerçevesinde sürekli kontrol edilen ekipmanların uygunluğu rapora işlenir. Rapor, teknik uzmanın bulguları ve yöneticinin onayıyla hazırlanır. Sapanın güvenli veya sakıncalı olduğunu belirten rapor, ekipmanların kullanılıp kullanılmayacağını bildirir.

Halatsan sapan ürünlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş


Call Now Button